Aanmelden bij Praktijk Kurt

 

Direct naar het aanmeldformulier

 

Kinderen & jeugd

Per 01-01-2015 is de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten een feit . In hetzelfde proces is ook de Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen (tot 18 jaar) uit de zorgverzekeringswet overgeheveld naar de gemeenten en gelden er andere regels met betrekking tot de verwijzing en vergoedingstelsel.

Vanaf 1-1-2015 kunnen verschillende organisaties en personen toegang geven tot jeugd-GGZ:

  • Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente

  • De huisarts

  • De medisch specialist

  • De jeugdarts

De behandelend arts van uw kind kan dus nog steeds een verwijzing geven voor jeugd-GGZ. Met zo’n verwijzing is jeugdhulp direct toegankelijk, zonder tussenkomst van de gemeente. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende aanbod van goede kwaliteit. 

 

Volwassenen

Als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar dient u verwezen te worden door een door uw ziektekostenverzekeraar erkende verwijzer. Dit hangt af van het beroep van de verwijzer en kan per verzekeraar verschillen (een huisarts wordt altijd geaccepteerd). U doet u er goed aan om dit na te vragen bij uw verwijzer en/of verzekeraar.

Zonder verwijzing kunt u ook terecht in onze praktijk, maar dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. U kunt ons altijd vrijblijvend bellen of mailen voor meer informatie of een afspraak.

Copyright 2014 Praktijk Kurt | Praktijk voor psychiatrie M. Kurt | Locatie Hageland Amsterdam West | info@praktijkkurt.nl | M. Kurt 06-1232 5570