top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

Kwaliteitsstatuut

 

Klik hier  voor het kwaliteitsstatuut van Praktijk Kurt.

Klik hier  voor het kwaliteitsstatuut van Mind4Mind. .

​​Het model kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve GGZ te mogen verlenen. Het bepaalt onder andere wie in verschillende onderdelen van de GGZ als regiebehandelaar op mogen treden. Het model-Kwaliteitsstatuut GGZ is opgesteld door zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de GGZ en zorgverzekeraars.

bottom of page