top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

De intake

 

In een diagnostisch gesprek zal op basis van uw klachten een eventuele diagnose gesteld worden. Afhankelijk van uw situatie kan de diagnostische fase bestaan  uit oa. individuele gesprekken, aparte gesprekken met ouders, verzorgers of familie leden en het invullen van vragenlijsten. Bij jongeren kan overleg met school nodig zijn. Zo nodig zal er aanvullend onderzoek gedaan worden, of zullen er aanvullende gegevens worden opgevraagd. Al deze stappen uiteraard in overleg en met toestemming van u. Meestal zullen 1 a 2 afspraken voldoende zijn om tot een behandeladvies te komen.


Voor de keuze van uw behandeling maken we gebruik van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie die gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke literatuur, uw voorkeur en uw persoonlijke situatie. Vervolgens zal er samen met u een behandelplan gemaakt worden waarbij er concrete doelen worden besproken alsmede frequentie en duur van afspraken.

Na het bespreken van het advies kunt u ook besluiten om van behandeling af te zien. Er zal dan met u besproken worden hoe het dossier afgesloten kan worden en welke informatie terug gekoppeld zal worden aan uw verwijzer en huisarts.

 

 

bottom of page