BELANGRIJKE INFORMATIE

Vanwege de steeds toenemende bureaucratische eisen van de zorgverzekeraars die mijn inziens niet direct ten goede komen aan de kwaliteit van de verleende zorg,  heb ik besloten dat het voor Praktijk Kurt geen meerwaarde heeft om veel energie te steken in het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars. Zo hou ik meer tijd over voor de inhoudelijke behandelingen en kan ik de behandelingen vorm geven zoals ik die vanuit mijn beroepsgroep wenselijk vind.

Wel heb ik in het kader van de jeugd-GGZ contracten met de deelnemende gemeenten van jeugdregio Amsterdam-Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) en jeugdregio Zaanstreek-Waterland (Beemster, Landsmeer, Edam/Volendam, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad).

Concreet betekent dit:
- voor volwassenen (boven de 18 jaar): u kunt nog steeds bij Praktijk Kurt terecht, maar afhankelijk van uw polis krijgt u van uw verzekering niets (sommige budgetpolissen), grotendeels tot 75% (naturapolissen) of geheel vergoed (restitutie polissen). U krijgt de factuur van en betaalt aan Praktijk Kurt. U kunt er zelf voor kiezen om deze te declareren bij uw zorgverzekeraar.
- voor kind en jeugd (onder de 18 jaar): indien u in een gemeente woont waarmee ik een contract heb, dan kunt u bij Praktijk Kurt terecht. Anders moet u van tevoren bij uw gemeente expliciet toestemming vragen om naar een zorgaanbieder buiten uw regio te gaan. De facturatie gaat geheel automatisch tussen Praktijk Kurt en de gemeente en hoeft u niets te doen.

- LET OP: u kunt uw behandeling bij uw verzekeraar of gemeente alleen declareren als er sprake is van een vergoede zorg. Lees uw polisvoorwaarden en vergoedingenoverzicht goed !


Onafhankelijk van of u bij mij in behandeling komt of blijft, adviseer ik u goed te overwegen welk soort polis u neemt. Met een restitutiepolis heeft u de grootste (financiële) keuzemogelijkheid om ook naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders te gaan. Dit kunt u jaarlijks veranderen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/polissen-zorgverzekeraar
http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/soorten-zorgverzekering/soorten-zorgverzekering-overzicht

 

Verzekeringen & kosten

Per januari 2008 is de curatieve GGZ overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars zullen, na afloop van de behandeling en indien er sprake is van gecontracteerde zorg, rechtstreeks aan de behandelaar uitbetalen. Dit vindt plaats nadat er via Vecozo een rekening op basis van een DBC (een diagnose-behandel-combinatie) is ingediend. Dit gaat op een geheel versleutelde wijze, die goedgekeurd is door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Indien er sprake is van niet-gecontracteerde zorg (dus in het geval dat Praktijk Kurt geen contractafspraken met uw verzekeraar of gemeente heeft) wordt de factuur direct bij u ingediend waarna u zelf het bij uw verzekeraar of gemeente kan declareren. De percentage die u dan van uw zorgverzekeraar of gemeente vergoed krijgt is afhankelijk van de afspraken die u zelf met uw zorgverzekeraar of gemeente heeft gemaakt.

 

Kind en jeugd

Per 01-01-2015 is de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten een feit en zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor de psychologische en psychiatrische zorg aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar).  De Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen is uit de zorgverzekeringswet overgeheveld naar de gemeenten en gelden er andere regels met betrekking tot de verwijzing en vergoedingsstelsel. De vergoeding voor jongeren onder de 18 jaar zal voortaan via de gemeenten lopen en niet meer via de zorgverzekeraars. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat (in ieder geval) de behandeling van patiënten die in 2014 reeds door een psychiater worden behandeld in 2015 door de gemeente zal worden vergoed.

Praktijk Kurt heeft een contract met  de "Regiogemeenten Amsterdam" (klik hier voor een overzicht).  Als u niet uit één van deze gemeenten komt, moet u van tevoren toestemming van uw gemeente krijgen om bij Praktijk Kurt in behandeling te kunnen komen. U kunt er ook voor kiezen om zelf te betalen.

 

Volwassenen

Met welke zorgverzekeraar Praktijk Kurt een contract heeft afgesloten wordt jaarlijks bepaald en kan hierdoor ook veranderen (klik hier voor een overzicht). Afhankelijk van de contractvoorwaarden.

Indien u een zorgverzekeraar heeft met wie Praktijk Kurt geen contract heeft, raden we u dringend aan om bij uw zorgverzekeraar te informeren welk percentage van de behandeling vanuit uw polis wordt vergoed.  Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u een geldige verwijsbrief van een erkende verwijzer (vaak uw huisarts of medisch specialist) te hebben. Voor (jong)volwassenen (boven 18 jaar) valt de zorg onder de zorgverzekering (klik hier voor informatie van Rijksoverheid).

De tarieven die gelden worden jaarlijks bepaald door het NZA  "tariefbeschikking gespecialiseerde GGZ", hier te vinden. De hoogte van de kosten van uw behandeling hangen samen met de gestelde diagnose, waarvoor dus een DBC geldt.

NB: cliënten die niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekerd zijn, krijgen hun factuur per contact.

Zelfbetalers (en OZP)

U kunt er ook voor kiezen om zelf te betalen. In dat geval heeft u geen verwijsbrief nodig. Voor zelfbetalers is het uurtarief EUR 150,- . Een gesprek van drie kwartier is met rapportage een uur werk. Er kan per zitting of per maand afgerekend worden.

 

Het verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico van minimaal EUR 385,- in 2020 wordt door de verzekeraar geïnd. Dit houdt in dat u de eerste € 385,- aan medische kosten uit het basispakket zelf betaalt. Het verplicht eigen risico geldt enkel voor volwassen (18 jaar en ouder). Bij kinderen en jongeren (tot 18 jaar) wordt geen eigen risico in rekening gebracht.

 

No-show

Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren per mail of telefonisch aan uw behandelaar te worden afgezegd. Indien de afspraak te laat is afgezegd, oftewel een no-show zonder bericht, dan kan dit bij u in rekening worden gebracht. Uw verzekeraar vergoedt dit niet ! In dat geval dient u bij de eerstvolgende afspraak EUR 50,- contant te voldoen. Bij herhaaldelijke no-shows kan de behandeling worden stopgezet.

Copyright 2014 Praktijk Kurt | Praktijk voor psychiatrie M. Kurt | Locatie Hageland Amsterdam West | info@praktijkkurt.nl | M. Kurt 06-1232 5570