Aanmeldprocedure | Verwijzers

 

Direct naar het aanmeldformulier

 

U kunt uw patiënt aanmelden via het aanmeldformulier op deze website, dat u hier kunt vinden. Aanvullende documenten, zoals de verwijsbrief, kunt u aan uw patiënt meegeven of met Zorgmail sturen naar m.kurt@ringamsterdam.nl. Indien u niet over zorgmail beschikt, kunt u een e-mail zenden aan info@praktijkkurt.nl .

 

De informatie komt direct terecht bij de psychiater waar uw patiënt de afspraak krijgt. U kunt de informatie ook per post sturen. Denkt u wel aan het vermelden van het emailadres en telefoonnummer van uw patiënt, de noodzaak van een tolk en uw gegevens.

Na ontvangst van de aanmelding zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u worden opgenomen. Wij bellen daarna uw patiënt op en maken telefonisch een afspraak. Een bevestiging daarvan wordt per email naar uw patiënt gestuurd.

U krijgt een bevestiging dat uw patiënt is gezien en bij afsluiting van de behandeling krijgt u een korte ontslagbrief , of uitgebreider indien er toestemming van uw patiënt is. Mocht u vooroverleg willen of andere vragen hebben, neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch.

 

Copyright 2014 Praktijk Kurt | Praktijk voor psychiatrie M. Kurt | Locatie Hageland Amsterdam West | info@praktijkkurt.nl | M. Kurt 06-1232 5570