top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

Tolken | Translators

 

Als u maar enigszins het gevoel heeft dat u het Nederlands niet goed machtig bent, laat u dit dan weten aan de verwijzer of aan onze secretaresse. Meldt u vooral welke taalgroep en/of dialect u spreekt. Wij zorgen dan dat er via het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (http://www.tvcn.nl/nl/tolkdiensten/ een tolk wordt gereserveerd.

De kosten van de tolk zijn voor uw rekening. Indien de betaling voor u een probleem is, wilt u dat dan melden?


TVcN biedt tolkdiensten in de volgende talen: klik op deze link: http://www.tvcn.nl/nl/over-ons/talen

 

Wat mag u verwachten van de tolk:
• een onpartijdige en neutrale houding volgens de gedragscode van het TVCN
• inschrijving in het Kwaliteitsregister voor Tolken en Vertalers
• ervaring met medische terminologie
• geheimhouding

 

Translators

When you do not speak Dutch or have not yet mastered the language sufficiently, know that we can provide a certified translator in various languages, but this will be at your expense. For more info please click here you will be forwarded.

 

bottom of page