top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

Dossiervoering

Een aantal gegevens gaat naar uw huisarts, zorgverzekeraar en het DIS.

Dossier:

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk. Onze praktijk maakt gebruik van een Elektronisch Medisch Dossier (EMD) van Zilos. Zie www.zilos.nl. Het dossier is zogenaamd webbased en beveiligd volgens de beste normen. Alleen uw behandelaar heeft toegang tot dat dossier en u kunt meekijken. Het is mogelijk, indien u dat wenst, een papieren print te maken.

• Uw ziektekostenverzekering:

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de hoofdclassificatie/diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg. Deze combinatie, de DBC (diagnose behandelcombinatie) is vanaf 2008 de basis van de betaling van de zorg. Als u er bezwaar tegen heeft dat bij de ziektekostenverzekeraar een diagnose van u bekend is, dan heeft u 2 opties: 1) u wilt uw behandeling wel bij uw verzekeraar declareren en u vult een privacy verklaring in, waarbij uw zorgverzekeraar wel kan zien dat u in behandeling bent (geweest) ,  of, 2) u kunt ervoor kiezen zelf te betalen, waarbij geen enkele informatie naar uw zorgverzekeraar gaat.

• Privacy verklaring:

Op uw DBC factuur staat een diagnose vermeld. Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat deze diagnose zichtbaar is, dan kunt u ons om een Privacy verklaring vragen. Wij ondertekenen dan gezamenlijk een document waarin aan uw verzekeraar wordt kenbaar gemaakt dat u bezwaar heeft tegen een zichtbare diagnose op de factuur.

• De huisarts:

Het is gebruikelijk dat een brief naar uw huisarts gaat, zodat hij/zij op de hoogte is van de intake en de behandeling. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan wordt deze brief niet verstuurd, maar wel gemeld dat u bij ons in zorg bent.

• Het DBC Informatie Systeem (DIS):

Afgesloten DBC’s moeten, ook voor zelfbetalers, aangeleverd worden aan een centrale instantie, die deze gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van wettelijke taken. Hierbij worden geen persoonsgegevens aangeleverd. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld en anoniem verwerkt. De hiervoor benodigde software betrekken wij van Zilos Services.

bottom of page