top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

Onvrede & klachten

Het is belangrijk eventuele onvrede over de behandeling of het behandelaanbod met uw behandelaar te bespreken. Als het bespreken niet tot een bevredigend resultaat leidt kunt u een klacht indienen, bij de Klachtencommissie van Arkin/Ingeest en een afschrift sturen naar uw behandelaar.

Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest
Mevr. M.A. Spreij, ambtelijk secretaris
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
klachtencie@ggzingeest.nl


Klachtencommissie
De klachtencommissie wordt per klacht samengesteld uit de leden die worden afgevaardigd door de samenstellende instellingen en vereniging, op dit moment Arkin, GGZin Geest en de VVPAO.  Vanuit de VVPAO zijn twee leden afgevaardigd. Bij een klacht tegen een vrijgevestigd psychiater wordt een commissie samengesteld. Daarin zullen geen leden van de VVPAO zitting hebben.

Leden van de klachtencommissie declareren hun uren.nDe kosten van de klacht komen voor rekening van de psychiater waartegen de klacht is ingediend

Jaarverslagen Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest zijn op te vragen bij het secretariaat van de klachtencommissie.


Bij agressie en/of fysiek geweld wordt er aangifte gedaan.

bottom of page