top of page
psychiatrie Amsterdam, psychiater Amsterdam, psychotherapie, psychotherapeut, praktijk Kurt, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie

Vaak gestelde vragen

 

▪ Wat mee te nemen bij de intake?

Naar het eerste kennismakingsgesprek neemt u mee de verwijsbrief, uw identiteitsbewijs, uw verzekeringspasje, ingevulde formulieren en indien aanwezig verslagen van eerdere hulpverlening

 

▪ Wanneer is de praktijk bereikbaar?

De praktijk is geopend op woensdag en donderdagen. Op andere dagen zijn we ook bereikbaar, maar kan het langer, tot een dag, duren voordat u een reactie krijgt. U kunt telefonisch contact met de praktijk opnemen via 06-12325570 of 020-3419363  en – indien nodig – een voicemail achterlaten. Wij streven ernaar u dezelfde dag terug te bellen. Op andere werkdagen kunt u bij voorkeur een e-mail zenden aan info@praktijkkurt.nl . Na ontvangst van de e-mail wordt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk de volgende dag, contact met u opgenomen.

 

Hoe is de waarneming geregeld?

Bij afwezigheid, bijvoorbeeld in verband met vakantie of ziekte, kunt u hier terug vinden wie de waarneming zal verzorgen. Er is altijd een collega bereikbaar via 020-3419363 .

Huidig waarnemer: niet van toepassing

Te bereiken op: niet van toepassing

Bereikbaarheid (tijden/dagen): niet van toepassing

 

▪ Hoe worden afspraken gemaakt

Indien u 48 uur van tevoren een afspraak wil maken of verzetten, kunt per mail contact met mij opnemen voor het maken of verzetten van een afspraak. U wordt dan terug gebeld. Indien het binnen het termijn van 48 uur, maar uiterlijk 24 uur, een afspraak wil maken of verzetten, dan kan dit het beste telefonisch.

 

▪ Ik ben mijn afspraak vergeten (no-show). Wat nu?
Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij een no-show brengt de praktijk EUR 50,- in rekening dat de volgende afspraak contant moet worden voldaan. Bij herhaaldelijke no-shows kan de behandeling worden stopgezet.

 

▪ Ik ben te laat. Wat nu?

De afspraken duren, afhankelijk van de soort behandeling, 30 of 45 minuten,. Mocht u te laat komen, dan duurt de afspraak korter. De eindtijd blijft hetzelfde.


▪ Is er sprake van een wachtlijst?

We houden geen wachtlijst bij. U kunt maandelijks op deze site kijken of er ruimte voor aanname van nieuwe verwijzingen is. Zodra er plek is , kunt u binnen 2 weken terecht voor een eerste kennismakings-/intakegesprek.
 

▪ Hoe lang duurt een behandeling?

De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de klachten en zal in gezamenlijk overleg worden vastgesteld.

 

▪ Hoe zit het met mijn privacy?

Een arts heeft een beroepsgeheim. Dit houdt in dat geen gegevens en (andere) vertrouwelijke informatie met derden worden gedeeld zonder dat dit met u besproken is. Daarnaast is het verstrekken van beperkte gegevens aan uw zorgverzekeraar een vereiste om voor een vergoeding in aanmerking te komen. U dient zelf vooraf kenbaar te maken als u bezwaar heeft tegen deze uitwisseling van informatie. Indien u vooraf uw bezwaar niet kenbaar maakt, heeft dit te gelden als uw akkoord voor het verstrekken van de gegevens. Een andere optie is om zelf te betalen, waardoor er geen informatie verkeer met uw zorgverzekeraar hoeft plaats te vinden.

 

▪ Wat is het verschil tussen een Natura en Restitutiepolis?

Bij een naturapolis heeft u recht op zorg. U kunt gebruik maken van de zorgaanbieders waar uw naturazorgverzekeraar een contract mee heeft. Wilt u toch door een andere, niet-gecontracteerde zorgverlener worden geholpen? Dan is de zorgverzekeraar niet verplicht de kosten te vergoeden.
Bij een restitutiepolis heeft u recht op een vergoeding van zorg. U kiest dan zelf uw zorgverleners. Meestal krijgt u alle zorg uit het basispakket vergoed. Een restitutiepolis is meestal iets duurder dan een naturapolis.

Bij gecontracteerde zorg betaalt uw zorgverzekeraar de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Indien u bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in behandeling komt, betaalt u de kosten eerst zelf en stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar.

 

▪ Wat als ik een klacht heb?

Indien u een klacht heeft, dient u dit zo spoedig mogelijk bij mij kenbaar maken. Indien u vervolgens meent dat uw klacht door een derde dient te worden behandeld, kunt u uw klacht bespreken met de algemene klachtencommissie (zie onvrede en klachten).

 

bottom of page