top of page

Wat is een psychiater?

 

Een psychiater is een medisch specialist (dokter) die zich heeft bekwaamd in het onderzoek naar en de behandeling van psychiatrische aandoeningen en ook de samenhang van somatische aandoeningen en psychische klachten. Psychiaters van Praktijk Kurt zijn allen lid van de beroepsvereniging NVvP, zijn geregistreerd bij de KNMG/MSRC en hun bevoegdheid is opgenomen in het BIG-register. Wij verrichten ons werk met de grootste zorgvuldigheid en nemen uitgebreid de tijd voor u. Wij hechten erg veel belang aan onafhankelijkheid in de uitvoer van diagnostiek en behandeling.

 

Psychiaters zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met uw psychiater bespreekt strikt vertrouwelijk is.

 

Voor meer informatie over drs. M. Kurt, klik hier.

 

 

bottom of page